Kilgoot vervangen, herstellen & vernieuwen

Ook de kilgoot vervangen, nieuw plaatsen of reinigen behoren tot de dakwerken die bijdragen aan een gezond dak. Wij geven tips & advies.

Wat is de kilgoot

De kilgoot of ook wel kielgoot genoemd is een soort dakgoot die gelegen is tussen 2 dakvlakken en voorkomt op de kilkeper. Op de kilkeper worden de kilplanken geplaatst waarop de kilgoot wordt geplaatst. De breedte van de kilgoot dient minimum 15 cm te bedragen. Zij zorgt voor de schuine afwatering naar de dakgoot. De kilgoot komt vooral voor bij hellende daken waarbij 2 verschillende dakvlakken elkaar raken. Meestal staan deze daken loodrecht op elkaar. De kilgoot komt ook voor bij andere daktimmerwerken zoals de dakkapel met hellend dak.

De kilgoot wordt gemaakt van verschillende stukken lood, zink, koper of kunststof dewelke op de kilplanken worden geplaatst. Deze dien je minimaal 5 cm met elkaar te laten overlappen om een goede waterdichting te kunnen garanderen.

De kilgoot komt vooral voor bij de plaatsing van de dakbedekking zoals het pannendak, betonpannen, overzetdak of dakpanelen.

Afwerking kilgoot

De afwerking van de kilgoot wordt meestal voorzien in zink, koper en lood en soms kunststof ( EPDM ). Daarom behoort het plaatsen van de kilgoot voor de dakwerker tot de lood- en zinkwerken. Préfab kilgoten zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren ( rood, antraciet, bruin, zinkkleur...) zodoende ze perfect passen bij de kleur van de dakbedekking.

Kilgoot dakwerken

Er zijn tal van verschillende werken mogelijk om een deze te maken, renoveren of vervangen:

Nieuwe kilgoot plaatsen

Tijdens de dakwerken aan een nieuw dak worden de kilgoten voorzien waar nodig. De dakwerkers zullen een nieuwe kilgoot maken volgens de voorschriften van de fabrikant en de regel van de kunst. Enkel zo kunnen ze garanderen dat de kilgoten waterdicht zijn.

Kilgoot vernieuwen & vervangen

Bij oude daken kan het zijn dat de kilgoten niet meer waterdicht zijn, waardoor vochtinsijpeling voorkomt in het dak. Bij langdurig negeren van dergelijke lekken kunnen houtrot en schimmelproblemen ontstaan waardoor de draagkracht van de volledige dakconstructie in het gevaar komt. Bij de vernieuwing van de kilgoot horen een aantal daktimmerwerken zoals het vervangen van de kilplanken, vervangen en vernieuwen van de kilgootbekleding ( koper, zink, kunststof of lood ).. Hou rekening dat ook het dakbeschot en de dakbedekking dienen vernieuwt te worden om de werking van de goten te kunnen garanderen.

Kilgoot reinigen & schoonmaken

Vuil, algen, stof en mossen gaan zich op termijn nestelen in de kilgoten van het dak. De aanwezigheid van mos bijvoorbeeld kan de afwatering naar de dakgoot belemmeren waardoor er water door het dak kan insijpelen. Mossen in de kilgoot komen door regenbuien los en vallen in de dakgoot waardoor er verstopping in en naar de regenafvoer ontstaat. Ook zal de bodem en het water van de regenwaterput vervuild worden door de mossen. Daarom is het dak ontmossen en de kilgoot ontmossen zeer belangrijk voor de levensduur van jouw dak.

Lekkage kilgoot verhelpen & voorkomen

Na verloop van tijd zal door invloed van regen, wind & UV-straling de bekleding van de kilgoot broos worden waardoor er kleine scheurtjes kunnen ontstaan. De kleine scheuren zijn de ideale broedplaats voor algen, schimmel en mosvorming. Tijdens de wintermaanden zal vocht in de scheurtjes van de kilgoot de scheuren groter maken waardoor de dakproblemen alleen maar toenemen. Ook door extreme weeromstandigheden zoals stormweer kan het zijn dat de dakbedekking zoals dakpannen niet meer op hun plaats liggen. Hierdoor is de aansluiting tussen de pannen en de kilgoot niet meer zoals het hoort waardoor insijpeling van regenwater door het dakvlak zal plaatsvinden. Ook bij vriesweer kunnen zich ijsdammen vormen in de kilgoot waardoor het smeltwater niet goed wegloop naar de dakgoot, met lekkage als gevolg.

Dakinspectie

Laat daarom op periodieke wijze een dakinspectie uitvoeren door een dakdekker. Zij maken een inspecieverslag op waar de gebreken van het dak zich bevinden en kunnen een vrijblijvende offerte opmaken met een overzicht van de prijzen van de uit te voeren dakwerken.

Prijzen kilgoot

Werkzaamheden Offerte
Nieuwe kilgoot in koper Offerte
Nieuwe kilgoot in zink Offerte
Nieuwe kilgoot in lood Offerte
Kilgoot vernieuwen & vervangen Offerte
Kilgoot renoveren Offerte

Bespaar op uw dakwerken

Uw kilgoot plaatsen of kilgoot vernieuwen door een dakdekker of dakwerker? Vergelijk hier 4 dakwerken prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte