Dakrenovatie: dak herstellen & vernieuwen

Een bestaand dak renoveren of herstellen? De prijs van dakrenovatie hangt af van welke soort herstelling sprake is. Wij geven een overzicht van de 5 meest voorkomende dakwerken.

1. Dakrenovatie dakpannen

Dakpannen zijn naast leien de meest geplaatst dakbedekking op het hellend dak. Bij deze dakbedekking ontstaan dan ook de meeste problemen. Gebakken kleipannen, tegelpannen, betonpannen... vlakke pannen, stormpannen, holle pannen... elke soort dakpan heeft vroeg of laat te kampen met dakproblemen.

Vooral na stormweer of een fikse hagelbui kunnen oude dakpannen breken, scheuren vertonen en scheef komen te liggen. Bij vorstweer gaat bevroren water in microscopisch kleine scheurtjes uitzetten waardoor dakpannen uiteindelijk stukgaan. Stukken dakpan kunnen dan naar beneden vallen en verstoppen de dakgoot. Bij dakproblemen zijn dakpannen vervangen de enige optie. Ook de bijhorende hulpstukken zoals de knikpan, gevelpan, kilkeperpan, broekstuk... nokpannen dien je te laten vernieuwen of herstellen.

Dakrenovatie pannendak

Tip: Je dak laten herstellen? Koop dan extra dakpannen en berg deze op. Later kan je deze eventueel hergebruiken, handig als ze niet meer verkrijgbaar zijn.
Dakbedekking Richtprijs m²
Gebakken kleipannen € 48 - € 55
Tegelpannen € 100 - € 120
Betonpannen € 35 - € 45

Werkwijze dak herstellen

  1. Offerte: Na een grondige dakinspectie zal de dakwerker een gedetailleerd bestek / offerte opmaken. Deze dien je goed te keuren.
  2. Dakbedekking verwijderen: kapotte pannen & leien worden verwijderd & loszittende pannen worden terug op hun plaats gezet.
  3. Vervangen dakhout: indien nodig zullen bepaalde onderdelen zoals onderdak, stoflatten en pannenlatten vervangen worden.
  4. Plaatsing nieuwe pannen & leien: als het onderdak, stoflatten en de pannenlatten in orde zijn worden de nieuwe pannen/leien geplaatst.
Tip: Indien de oude dakpannen / leien van een groot dak niet meer gerecupereerd kunnen worden, dan kan een bouwcontainer plaatsen nodig zijn. Bestel tijdig de container bij een containerbedrijf en vraag een vergunning aan bij de gemeente. Door de plaatsing op openbaar domein ( straat / voetpad ) kan het zijn dat je retributie dient te betalen. Kleine hoeveelheden kan je tegen betaling op het reyclagepark kwijt.

2. Dakrenovatie Leien dak

Het leiendak kan bestaan uit natuurleien ( leisteen ) of kunstleien ( vezelcent ). Ze kunnen op verschillende manieren geplaatst worden, waardoor je steeds een ander patroon krijgt. Je kan kiezen tussen enkelvoudige of dubbele horizontale plaatsing of voor een enkelvoudige dekking met ruitleien. Het spreekt voor zich dan het leiendak met enkelvoudige dekking goedkoper is maar meer kan heeft op lekkage. Een dubbele laag leien plaatsen is nog altijd beter.

Leien dak renoveren? Hou wel rekening met het feit dat de dakbelasting een stuk groter is bij de plaatsing van een dubbele rij leien. Indien je het leiendak wenst te vernieuwen in natuurleien, dient de architect of ingenieur na te gaan of het dak het extra gewicht aankan. Indien het dak niet geschikt is, kan je opteren om kunstleien te plaatsen ( vezelcement ) of bimumenleien. Deze wegen een stuk minder maar zijn wel minder duurzaam. Een laatste optie is het plaatsen van een overzetdak of het leggen van bitumen dakshingles.

Dakrenovatie leien dak

Leien dak herstellen & renoveren

De meest voorkomende problemen met een leiendak zijn loszittende leien. Doorgeroeste leihaken of de leien liggen los door stormweer dien je deze zo snel mogelijk te vervangen. Waterinsijpeling door een leien dak kan zorgen voor grote dakproblemen zoals insijpeld vocht, schimmel, ongedierte, daklekkage, geurhinder, gevaar voor voorbijgangers enz...

Tip: De herstellingswerken aan een leiendak met kleine leien zal een stuk duurder uitkomen dan met kunstleien in vezelcement omdat deze meestal groter zijn, waardoor er minder plaatsingswerk aan te pas komt.
Dakbedekking Richtprijs m²
Natuurleien € 100 - € 145
Kunstleien € 65 - € 85
Dakshingles € 15 - € 25

3. Dakrenovatie Platte daken

Het plat dak kan op verschillende manieren opgebouwd zijn, denk maar aan het koud plat dak, omgekeerd plat dak en het warm plat dak. De dakbedekking van het plat dak kan in PVC-folie, Roofing ( bitumen ) of EPDM uitgevoerd worden. Platte dak bedekking kan gelast, losliggend gelijmd of mechanisch bevestigd worden op de dakisolatieplaten ( warm dak ). Afhankelijk van de opbouw, kan er een plat groendak van gemaakt worden of er extra balast op de dakbedeking geplaatst worden. Het kan ook zijn dat er extra isolatie dient geplaatst te worden, of de oude isolatie dient vervangen te worden.

Dakrenovatie plat dak

Plat dak herstellen & renoveren

Platte daken waren en zijn nog steeds het grote zorgenkind van de dakwerker. Oude platte daken gaan door slijtage en invloed van UV problemen met zich meebrengen. Denk maar aan scheuren in roofing, blaasvorming in roofing, lekkage aan dakdoorvoeren & lasnaden zoals dakvensters, schouwen, waterafvoeren door het plat dak... het EPDM dak herstellen of roofingdak herstellen is dan de enige optie. Ook hier kunnen lasnaden loskomen door slechte verlijming, te weinig overlapping enz... Ook veel dakproblemen met de dakrand dienen snel opgelost te worden, door bijvoorbeeld slechte plaatsing van de dakopstand en plaatsing van het dakrandprofiel of deksteen.

Dakbedekking Richtprijs m²
Roofing € 45 - € 50
EPDM € 50 - € 60
PVC-folie € 55 - € 65
Groendak € 40 - € 120

4. Dakrenovatie Dakgoten & regenpijpen

Lekkende dakgoot of kapotte regenafvoeren? Oude dakgoten zoals hanggoten en bakgoten zijn zeer gevoelig voor verstopping, houtrot en een versleten dakgootbekleding. De hanggoot kan door een slechte hechting aan het dak of door versleten hangbeugels gaan doorhangen waardoor de afwatering naar de afvoerpijpen niet meer voldoet. Als gevolg dat vuil zoals mos, stof, bladeren... in de goot blijven staan. Door het gewicht zal de hanggoot doorhangen of in het slechtste geval gewoon afbreken. Het hout van bakgoten zal door insijpeling van vocht rotten waardoor de het hout en de dakgootbekleding van de bakgoot vervangen de enige optie is.

PVC hanggoten zijn goedkoop en gevoelig voor breuk. Slecht aan elkaar aangesloten PVC gootstukken en PVC hulpstukken zullen zorgen door waterinfiltratie in de dakconstructie waardoor ongedierte, mos, algen, houtrot zal optreden. Slecht onderhouden PVC goten herstellen of helemaal vervangen is de beste optie. Zinken hanggoten zijn voorzien van lasnaden, deze kunnen op termijn breken waardoor het water niet meer goed wordt afgevoerd naar de afvoerbuizen. Koperen regenpijpen kleuren door oxidatie op termijn groen en zijn niet mooi meer na verloop van tijd. De koperen hanggoten vervangen is de beste optie.

Grote dakgoten zoals bakgoten worden meestal afgedicht met een afdichting in zink, lood, roofing of EPDM. Oude afdichtingsmaterialen gaan door jarenlange blootstelling aan warmte / koude ( uitzetting ), UV-straling, ouderdom, hagel, storm... loskomen & scheuren vertonen. Hierdoor kan er water in de houten constructie van de bakgoot terecht komen. Vocht in de multiplex bekleding, muurplaat, houten beschot, buitenboeibord, gootklos, houten sierlijsten, houten kroonlijst... zal zorgen voor houtrot, waardoor de bakgoot vervangen de beste optie is.

Regenpijp afgebroken? Slechte waterafvoer naar de regenpijpen? Wat de oorzaak ook is, de afvoer van het dak naar de regenput, riool of regenton mag niet belemmerd worden. Vakmannen gespecialiseerd in lood- en zinkwerken vervangen regenpijpen ( pvc, zink, koper, aluminium, plaatstaal...) en vernieuwen ze als nieuw.

Lood- en zinkwerken Offerte
Hanggoot herstellen & vervangen Offerte
Bakgoot herstellen & vervangen Offerte
Regenafvoeren herstellen & vervangen Offerte
Kilgoot herstellen & vervangen Offerte

5. Dakrenovatie Constructiehout

De dakconstructie bestaat uit tal van soorten hout denk maar aan vuren, grenen, douglas, oregon pine, multiplex, tropisch hout... Deze dienen in perfecte staat te zijn om de draagkracht van het dak te garanderen. Samen worden ze getimmerd tot het het hellend dakvlak, ( onderdakplaten, tengellatten, pannenlatten ) spantendak en gordingendak of worden ze gebruikt in de constructie van de dakkapel, dakvenster, bakgoot...

Slecht onderhouden dakhout zal door vocht gaan rotten, houtworm bevatten en broos / breekbaar worden waardoor het dakhout vervangen de beste optie is. Maar ook de houten balken en houten plaatmateriaal van platte daken kan door slecht onderhoud gaan rotten. OSB platen of multiplex platen zullen door een slechte dakbedekking gaan rotten en vervormen waardoor de dakbedekking scheurt of loskomt.

Dakwerken Offerte
Spantendak vervangen Offerte
Gordingendak vervangen Offerte
Plat dak vervangen Offerte

Bespaar op uw dakwerken

Dak laten herstellen door een dakdekker of dakwerker? Vergelijk hier 4 dakwerken prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte