Puntdak plaatsen, herstellen en renoveren

Nieuw puntdak plaatsen? Wat zijn de mogelijkheden qua constructie, afwerking en wat zijn de richtprijzen?

Wat is het puntdak

Een tentdak, paviljoendak, puntdak of piramidedak is een dakvorm die bestaat uit vier of meer driehoekige dakschilden die in één punt samenkomen: het nokpunt. Als alle dakvlakken even groot zijn, en onder dezelfde hellingshoek geplaatst zijn, dan heeft het dak een piramidevorm. Het puntdak komt het meest voor bij alleenstaande woningen en heeft als kenmerk geen puntgevels te hebben, hierdoor gebeurt de afwatering via de dakgoten & regenpijpen rondom rond.

Om het piramidedak met punt te kunnen vormen dient de basis van het dak / woning een perfect vierkant te zijn.

Opbouw piramidedak

Het puntdak wordt het best uitgevoerd via een houten spantendak door de plaatsing van daksporen. Alle spanten worden op regelmatige basis van elkaar geplaatst, het dakvlak is overal schuin waardoor je niet overal rechtop kan staan. In tegenstelling met het zadeldak, waar je dankzij de puntgevels / topgevels langs 2 zijden binnenin rechtop kan staan.

De houten dakconstructie bestaat uit sporenspanten ( al dan niet geprefabriceerd ) in Oregon (douglas), Roodnoorse den en Epicia. Een gordingendak / keperdak voor een punt dak toepassen wordt niet aangeraden, daar de kepers niet kunnen steunen op de ontbrekende puntgevels.

Om de spanten voldoende steun te geven op de vloerplaat / zoldervloer, voorziet men binnenin een opstand van +/- 90 cm. Hoe hoger de opstand, hoe meer plaatsverlies binnenin. Wel kan je achter de opstand een berging voorzien. Zorg er steeds voor dat deze toegankelijk blijft voor eventuele onderhoudswerken. Om het plaatsverlies te beperken kan je ook opteren om een opstand te metsen met muurplaat. Hierdoor kan je de zolderruimte groter maken, let wel dat je meer kosten aan metselwerk & timmerwerken gaat hebben ( muurplaat ).

Vervolgens wordt het piramidedak opgebouwd zoals het zadeldak:

  • dakbedekking ( dakpannen, leien, dakplaten... )
  • pannelatten
  • stoflatten
  • onderdak ( folie / doek )
  • sporenspanten ( als dan niet geïsoleerd )
  • dampscherm ( folie / aluminium )
  • schuine zolderafwerking

Dakbedekking piramidedaken

Bijna alle soorten dakbedekking voor hellende daken zijn geschikt voor het puntdak. Populair zijn dakpannen & leien als dakbedekking. Je dient wel rekening te houden met de minimale hellingsgraad. Worden dakpannen & leien geplaatst op een dakhelling van minder dan 25° dan heb je kans op insijpeling van vocht zoals regen, hagel en stuifsneeuw. Vraag steeds aan jouw architect welke dakbedekking geschikt is.

De plaatsing van leien en dakpannen is een stuk duurder t.o.v. een zadeldak daar er veel slijpwerken aan de dakbedekking, onderdak, dakhout aan te pas komt... Ook zijn ook veel nokpannen nodig die op de schuine zijden worden geplaatst.

Dakbedekking Min. hellingsgraad Gemiddelde levensduur
Dakpannen ( gebakken ) Min. 20° - 25° 100 jaar of langer
Tegelpannen ( gebakken ) Min. 35° 100 jaar of langer
Betonpannen Min. 15° 30 - 50 jaar of langer
Natuurleien Min. 20° - 25° 75 - 100 jaar of langer
Kunstleien Min. 15° 30 - 35 jaar of langer
Dakplaten Min. 10° 30 - 50 jaar of langer
Zink Min. 3° 70 - 100 jaar of langer
Koper Min. 3° 70 - 90 jaar of langer

Puntdak als leefruimte gebruiken

Het nadeel van het puntdak is dat er geen topgevels zijn waardoor er geen natuurlijk licht binnenkomt. Wens je de zolderruimte als leefruimte te gebruiken, dan kan je opteren voor 2 dakconstrcuties: het dakvenster en de dakkapel. Zij zorgen voor natuurlijk licht ( belangrijk voor jouw bioritme ) en voldoende verluchting.

Piramidedak isoleren

Piramidedaken zijn perfect te isoleren met dakisolatie. Het schuin dak isoleren kan met glaswol, rotswol, kunststof dakisolatie en natuurlijke dakisolatie. Het nadeel van het piramidedak is dat er veel schuine zijden zijn waardoor veel werk / tijd verloren gaat aan het afschuinen van de dakisolatie, ook het aanbrengen van het dampscherm is arbeidsintensief.

Dakoversteken

Bij de plaatsing van een puntdak kan je opteren om rondom rond een dakoversteek te voorzien. Vooral bij moderne woningen worden ze veel geplaatst omdat ze mooi ogen ( zwevend effect dak ) én waardoor de zolderriumte vergroot. Let wel op dat je de dakoversteek moet voorzien van een dakoversteek bekleding. Deze kan bestaan uit PVC, vezelcementplaten, hardhout en basalt. Dit brengt extra kosten met zicht mee, ook omdat door de oversteken het aantal m² dakbedekking groter wordt.

Dakwerken & dakrenovatie puntdak

Ook na verloop van tijd kan het puntdak gebreken gaan vertonen, waardoor er waterinsijpeling plaatsvindt. Het puntdak heeft heel wat lopende meters nok. Waardoor nokproblemen kunnen voorkomen. Kapotte dakpannen & nokpannen, gebroken en schuin liggende leien, waterinsijpeling door een slecht onderhouden schoorsteen, slechte aansluiting van de dakkapel & dakvensters...

Gelukkig kan je bij dakproblemen terecht bij een dakwerker in jouw buurt. Heb je nood aan een nieuw piramidedak of een herstelling? Vergelijk dan via onze site puntdak prijzen via 1 offerte-aanvraag.

Prijzen

Dakwerken Offerte
Nieuw zadeldak plaatsen Offerte
Bestaand zadeldak herstellen & renoveren Offerte
Dakbedekking zadeldak vernieuwen Offerte
Dakvenster in zadeldak plaatsen Offerte
Dakkapel op zadeldak plaatsen Offerte
Zadeldak isoleren Offerte

Bespaar op uw dakwerken

Uw puntdak renoveren of puntdak vernieuwen door een dakdekker of dakwerker? Vergelijk hier 4 dakwerken prijzen via 1 offerte-aanvraag. Start uw offerte